HakkımızdaKurumsal

Şirketimiz ortaklarının 40 yılı aşkın gerek yurtiçi gerekse yurtdışı tecrübelerini aktardığı genç ve dinamik bir oluşumdur. Başta şehircilik, konut, hastane, otel, alışveriş merkezi, endüstriyel projeler gibi geniş bir hizmet yelpazesinde bitirilmiş yüz binlerce metrekare inşaatın kazandırdığı bilgi ve deneyimi aktardığı bu oluşum konut ve yaşam alanı sektöründe hizmet vermektedir. Şirketimiz, müşteri ve kalite odaklı bakış açısı ile günümüz koşullarının ve uluslar arası rekabetin yükselttiği hizmet çıtasını aşarak en iyiyi sunmayı kendine amaç ve hedef olarak belirlemiştir

Kalite

3Y Yapı faaliyet gösterdiği alanlarda sunduğu hizmet ve ürünlerin kalitesinin sürekliliğini sağlamak ilkesini benimsemiştir. Bunda bünyesinde bulundurduğu deneyimli teknik ve idari personelinin katkıları, güçlü altyapısı ve etkin yönetim anlayışı temel bir rol oynar.

Ortaklarının yurtiçi ve yurtdışındaki deneyimlerinin de verdiği güven ve tecrübe ile 3Y Yapı, müşteri odaklı hizmet anlayışının bir gereği olarak, bünyesinde sorunlar karşısında çözüm üreten ve yönlendirici rol üstlenen teknik kadrolara yer vermektedir.

Üst Yönetimin liderliğinde, tüm çalışanların ortak amaç ve sorumluluğu; verilen hizmet kalitesinin sürdürülmesi ve daha da önemlisi iyileştirilmesidir. Dolayısı ile, müşterilerden alınan geribildirimler büyük önem taşımaktadır. Buna ek olarak, kurum içinde gerçekleştirilen düzeltici ve önleyici faaliyetler, iç denetimler ve karşılaştırmalar 3Y Yapı 'nın faaliyet gösterdiği sektörlerdeki rekabet gücünü arttırmakta ve hizmet ve ürün kalitesini yükseltmekte en önemli etkenleri oluşturur.

 

Misyonumuz


Misyon, bir organizasyonun temel varlık nedenini ifade eder. 3Y Yapı İnşaat Ltd. Şti.; insan gücü yönetimi, motivasyonu, başarı ve performansının temelinde şu misyon anlayışları yatar;

"Her şeyden önce kalite" ilkesini faaliyetlerinin ana ilkesi saymak; büyüklüğü , niteliği ve yeri ne olursa olsun müşteriye daima kaliteli hizmet vermek.
Mümkün olan en ileri teknolojiyi kullanmak, inşaat dünyasındaki değişim ve gelişmeleri izlemek ve uygulamak.
Yerine konulamayacak tek faktörün "zaman" olduğu ilkesinden hareketle, üstlendiği her işi mutlaka zamanında tamamlamak.
Yeni teknoloji ve mühendislik gerektiren, ulusal ve uluslararası inşaat işlerine öncelik vererek "ilk" ve "en"leri aramak ve gerçekleştirmek.
En büyük değil, fakat "en iyi şirket" olmayı gaye edinmek. Bu ilkeden yola çıkarak müşterisine, fiziki ve sosyal çevresine, personeline ve iş yaptığı kişi ve gruplara saygı ve sevgi duyarak tüm çalışma düzenini buna göre düzenlemek.
Şirketin başarısının temelini eğitilmiş çalışanların oluşturduğuna inanmak ve bu nedenle eğitime ağırlık vermek, standart ve/veya işin özelliğine göre geliştirilmiş eğitim programları uygulamak.
İnsana güvenmek ve personeli inisiyatifini kullanmasına teşvik etmek.
Çıkacak olası sorunları mümkün olduğu kadar çıktıkları yerde çözmek, bunun için alakalı kişilere yetki devretmek ve kişilerin zamanında karar almasını teşvik edici bir yönetim tarzı uygulamak.
Şirketin esas işinin "inşaat'' olduğunu kabul ederek müşterinin beklenti ve standartlarına en uygun taahhüt işleri ile müşterilerine belli bir yaşam tarzı ifade eden developman işlerini esas iş saymak ve bunlarla ilgilenmek.
Uluslararası kalite standartlarına ulaşmak için rekabetten kaçınmadan iş yapmak gerektiğine inanmak ve şirket faaliyetlerinin başarısını daima bu kıstaslara göre değerlendirmek.
Yapılan her işin şirketi geliştirecek ölçüde bir "getiri" sağlaması gerektiğine inanmak, ya da bir başka deyişle kalite için masrafı kabul etmek. Bunu gerçekleştirirken elbette ki her türlü israfı reddetmek ve mümkün olduğu ölçüde ekonomik çalışmak.